Home
Previous
Next
dấu hiệu trẻ bị nhiễm covid ảnh đại diện

Dấu hiệu covid ở trẻ em và các cách phòng tránh

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã trải qua một năm 2019 đáng buồn. Tình hình dịch bênh covid vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Để bảo vệ con bạn an toàn hơn chúng ta nên tìm hiểu dấu hiệu covid ở trẻ em và cách phòng ngừa covid.

Đọc thêm